Het is onze missie om het maatschappelijk middenveld te versterken. Daarom steunen onze twee loterijen organisaties die hieraan bijdragen, allen met hun eigen focus en achterban. Zij doen waar zij het beste in zijn: werken aan een groene, rechtvaardige samenleving waaraan iedereen kan meedoen.
Jaarlijks verdelen de loterijen (Postcode Loterij en VriendenLoterij) dankzij miljoenen deelnemers zo meer dan 400 miljoen euro onder ruim 200 goede doelen. Deze miljoenen zijn grotendeels vrij besteedbaar in de vorm van meerjarige bijdragen. Zo kunnen de goede doelen die wij steunen met hun kennis en expertise het geld inzetten waar dat het hards nodig is. Daar bovenop hebben we de mogelijkheid om een klein deel van dit geld bij te dragen aan urgente maatschappelijke projecten van zowel goede doelen die al meerjarig geld van ons ontvangen als aan andere goede doelen die hiervoor een aanvraag bij ons indienen. Bij de VriendenLoterij hebben deelnemers de mogelijkheid om zelf te kiezen voor welke maatschappelijke organisatie zij mee willen spelen.
Marieke Rodenhuis

Marieke Rodenhuis
- Relatiebeheerder

'In mijn werk ontmoet ik veel inspirerende personen en organisaties die zich dagelijks inzetten om de wereld beter, groener en rechtvaardiger te maken. Ik ben er trots op dat wij hen dankzij onze deelnemers al meer dan 5 miljard euro hebben gegeven om ze hierbij te helpen!'
Goede Doelen is ons interne kenniscentrum als het gaat om vragen over goede doelen. De afdeling adviseert de directie over de verdeling van de loterij-opbrengsten onder de goede doelen. Een onafhankelijk Raad van Commissarissen beslist eenmaal per jaar over de toekenningen.
Ook draagt het team eraan bij dat goede doelen een grotere bekendheid krijgen, zowel binnen als buiten de organisatie. Dat doen we in nauwe afstemming met andere afdelingen zoals communicatie, marketing en televisie. Voor de collega’s organiseren we lunchlezingen en masterclasses, waar goede doelen vertellen over het belangrijke werk dat zij dankzij de steun van onze deelnemers kunnen doen.

Hoe is de afdeling georganiseerd?

Bij Goede Doelen werken enthousiaste relatiemanagers die dagelijks in contact staan met de goede doelen. Ze hebben elk hun eigen aandachtsgebied, zoals toekenningen en algemeen relatiebeheer.
Spil in het web zijn de afdelingsassistenten die ons team begeleiden. Ook werken er Projectleiders die zich bezig houden met good operations en het organiseren van werkbezoeken en lezingen. Het team wordt aangestuurd door een afdelingshoofd.

Mijlpalen

De afdeling speelt jaarlijks een cruciale rol in het bekendmaken van de verdeling van de schenkingen aan goede doelen. Een van de mijlpalen van 2020 was het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij: hier maakte de loterij bekend een recordbedrag van ruim 376 miljoen te kunnen verdelen onder 123 organisaties. Deze schenkingen betekenen een miljoenenimpuls voor maatschappelijk ondernemerschap, herstel van Nederlandse biodiversiteit, beschermen van mensenrechten en natuur in Afrika.

Is dit jóuw toekomstige werkplek?

Ben jij aantoonbaar maatschappelijk betrokken? Ben je in het bezit van uitstekende sociale, communicatieve en redactionele vaardigheden? Dan ben jij misschien de teamplayer die wij regelmatig zoeken.
Job alert

Wil je nooit een vacature missen?

Vragen over vacatures?

Neem contact op met onze HR afdeling via [email protected]